Sammanfattning
Fastigheten Mariestad Ärlan 4 är en blandfastighet belägen vid Nya Torget i Mariestad. Omgivningen utgörs huvudsakligen av ordinär centrumbebyggelse.

Närhet till de större trafiklederna. Läget är därav väldigt strategiskt placerat. Lätt tillgängligt till och motorvägar.

Byggnaden är blandad med kontor, butiker och bostäder.

Prospekt
Ladda hem PDF här.

Kontakt
Claes Örtegren
Förvaltningschef / Director

+46 (0)70-749 25 60
claes.ortegren@sydfastgruppen.se