Ekonomiservice | Sydfastgruppen

Ekonomiservice

Vissa delar av att äga en fastighet måste bara fungera. Vi tänker särskilt på finansiella tjänster och administration. På Sydfastgruppen har vi vår egen engagerade personal som hanterar alla dina behov inom detta område. Vi tar hand om allt från avisering, hyresadministration och inkassohantering till budgetering och cash management.

Våra IT-system är state of the art och vi erbjuder tillförlitliga tjänster inom hyresadministration och bokföring. Vi håller koll på lagstiftning och säkerställer att rapportering sker efter gällande regler och standarder.

Vi ser till att bokföringen hålls i perfekt ordning och vi hanterar deklaration och andra juridiska dokument utan fördröjning. Vi rapporterar regelbundet och i slutet av året tar vi fram en årsredovisning som arkiveras hos myndigheterna.