Fastighetsförvaltning | Sydfastgruppen

Fastighetsförvaltning

Sydfastgruppen erbjuder fastighetsförvaltning grundad på strategiska analyser och med rådgivning gällande investeringar och administration. För varje kund utvecklar vi skräddarsydda rapporteringsverktyg.

Sydfastgruppen förvaltar cirka 125 fastigheter i Sverige. Dessa utgörs av både handels- och kontorsfastigheter samt bostäder. Vårt fokus ligger på detaljhandeln där vi har många års erfarenhet av att hantera olika köpcentrum samt detaljhandelsområden och enstaka anläggningar. Vi har vid flera tillfällen blivit ombedda att hantera svåra köpcentrum och våra meriter på det området talar för sig själva.

Vår förvaltning inkluderar återkommande möten och tät kontakt med hyresgästerna, samt noggrann övervakning av den aktuella utvecklingen på marknaden. Vi anstränger oss att vara proaktiva och har system för att tidigt fånga upp varningssignaler gällande hyresgäster och deras hyreskontrakt. Vi ifrågasätter alltid kostnader och söker hela tiden nya möjligheter för att öka fastighetens inkomster. 

Vi hjälper till med med renovering och förnyelse av köpcentrum och handelsplatser. Vi har stor erfarenhet av lyckade förbättringsprojekt och vårt team kommer att föreslå en förstklassig master plan samt följa upp att denna genomförs. Vår uthyrningsavdelning har stor erfarenhet av uthyrningsprocessen och vi kan även erbjuda projektledning av hela ombyggnadsprocessen.