Om oss | Sydfastgruppen

Om oss

Vi är vana att hantera större portföljer på spridda orter och har kompetens och kapacitet att även hantera mer ”problematiska” fastigheter. Vår förvaltning präglas av god lokalkännedom och en stor vilja att åstadkomma värdeutveckling i de fastigheter vi har i vår förvaltning.

Sydfastgruppens vision är att bli en av Sveriges större leverantörer av heltäckande fastighetstjänster för såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

Ett gott exempel
En väl genomtänkt kommersiell utveckling skapar långsiktigt både ökad hyresintäkt och ett ökat fastighetsvärde.
Sydfastgruppen vill inte bara vara en traditionell förvaltare utan även en partner för att utveckla och förbättra fastigheten.
Ett gott exempel är Avesta, där vi under ett knappt halvår har ökat hyresintäkterna med 1,1 Mkr med goda förhoppningar om en ytterligare ökning med ca 1,4 Mkr.

Om Sydfastgruppen
Real Sydfastgruppen AB ägs till nästan 90 % av Real Holding i Sverige AB (publ). Real Sydfastgruppen AB förvaltar samtliga fastigheter inom koncernen Real Holding, såväl ekonomiskt som tekniskt.

Real Holding är ett publikt fastighetsbolag, noterat på Nordic Growth Market MTF, med affärsidé att bygga nya bostadsfastigheter som människor har råd att bo i, renovera äldre bostadsfastigheter, samt äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i Sverige.
www.realholding.se