Sydfastgruppen i siffror | Sydfastgruppen

Sydfastgruppen i siffror

8 månaders summering
Sydfastgruppen har omförhandlat avtal för drygt 23 miljoner och nytecknat avtal för 7,5 miljoner (årshyror exkl. tillägg) samt genomfört eller medverkat vid 62 fastighetsförsäljningar.