Sydfastgruppen växer

Sedan Real Holding förvärvade majoriteten av Real Sydfastgruppen AB (härefter ”Bolaget” eller ”Sydfastgruppen”) och Claes Örtegren tillträdde som VD, har Bolaget erhållit flera externa förvaltningsuppdrag. I och med detta har Sydfastgruppen ytterligare stärkt organisationen med Håkan Engelbrekt som tekniskförvaltare/projektledare i Karlstad samt med Christina Persson som redovisningsekonom.

Läs pressmeddelandet här.