Transaktioner | Sydfastgruppen

Transaktioner

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster i samband med köp- och säljprocessen för kommersiella fastigheter. Vår fokus ligger på köpcentrum och handelsfastigheter, men vi hanterar även andra typer av fastigheter.

Lokal kännedom är nyckeln till framgång när det gäller avyttring av fastigheter. Vår personal har stor kunskap om många städer i hela Sverige och Norden. Eftersom vi förstår den lokala marknaden, kan vi nå bästa resultat även i de svåraste säljprocesserna.

Vi verkar också som rådgivare i investeringsprocessen och våra tjänster omfattar due diligence, riskanalys och värdering. Med gedigen kunskap om den lokala marknaden och vårt stora kontaktnät som grund kan vi ge dig som kund uppriktiga råd om hur vi ser på den föreslagna investeringen.