Töcksfors Handelspark | Sydfastgruppen

Töcksfors Handelspark

Kortaste vägen till en bra svensk handel!
Sydfastgruppen förvaltar en fastighet i Töcksfors sedan starten den 29 mars 2012.

Öppnade 29 mars 2012 – bara 9 mil från Oslo! Kortaste vägen till en bra svensk handel!

Töcksfors Handelspark är ett 22 000 kvm stort handelsområde med ett gemensam parkeringsområde. Här hittar du en stor samling butiker med ett helt annat produktutbud än det du hittar i ett vanligt köpcentrum.

Töcksfors Handelspark kommer att utvecklas i tre steg till ett handelsområde på cirka 60 000 kvm. Handelsparken ligger precis intill E18 och har en direkt avfart från motorvägen.

www.tocksforshandelspark.se