Tvätten 3 och Sälgen 6 vid Klarälven i Karlstad | Sydfastgruppen

Tvätten 3 och Sälgen 6 vid Klarälven i Karlstad

Real Sydfastgruppen har erhållit ett nytt förvaltningsuppdrag åt fastighetsägaren Newtor Ab. Tvätten 3 och Sälgen 6 belägna är belägna längs Klarälven i centrala Karlstad.

Fastigheterna har ett kulturhistoriskt värde och bidrog till utvecklingen av textilindustrin i Karlstad under 1900-talets första hälft. Byggnaderna användes fram till 1970- talet som fabriker. Idag används den samlade ytan på 4148 kvadratmeter till kommersiella lokaler där den största hyresgästen utgörs av Landstinget i Västmanland.